Provtagning

Dricksvatten

Vi utför noggranna vattenprover av ert vatten i samarbete med Eurofins Sverige AB som är ett ackrediterat och oberoende laboratorium.

Tänk på att vatten är ditt viktigaste livsmedel!

Avlopp från biltvättar och verkstäder

Vi är certifierade för att utföra provtagningar på avlopp från biltvättar och verkstäder.